På basis af QR-koder adresserer dokumentationsværktøjet Statilo en kendt problemstilling med at styrke og automatisere dokumentation i fx hjemmeplejesektoren.

Statilo kan dokumentere tid og sted, uden at værktøjet er afhængigt af GPS. I stedet benyttes unikke QR-koder, der kan printes og klistres op efter behov, og som giver mere detaljerede oplysninger, end en GPS kan. 

Dommerteamet har udvalgt Statilo til Innovationsudstillingen, fordi selv om der findes lignende løsninger, er de endnu ikke bredt implementerede. Der er derfor stadig behov for nye og bedre typer løsninger. Statilo værktøjet har med sin inddragelse af forholdsvist billig smartphoneteknologi et stort innovationspotentiale. Statilo er en lovende idé, fordi den tegner til at blive meget fleksibilitet i forhold til at løse udfordringen.