Smartphoneapp’en ReHappy vil skabe sammenhæng i genoptræningsforløb, bl.a. gennem umiddelbar feedback til brugerne. Udviklingen af løsningen tager afsæt i behovet for både selvhjulpenhed og motivation til compliance under genoptræning.

ReHappy app’en udnytter det fulde potentiale i smartphoneteknologien ved både at kunne registrere bevægelser og kommentere bevægelsens kvalitet. Brugeren er ikke længere i tvivl om, om de gør det rigtige, og samtidig øger bekræftelse og ros motivationen.

Dommerteamet har udvalgt ReHappy til Innovationsudstillingen, fordi ReHappy-løsningen udnytter at sundhedsområdet kan udvikles ved at sammenkoble kendte behov med løsninger, der bygger på ny teknologi, som vi alle anvender i hverdagen. Projektet er ambitiøst, og sat i forbindelse med de rette arbejdsgange har app’en stort potentiale.