At patienter får den rette dosis medicin på det rette tidspunkt, er afgørende for at medicinen virker. Praksis viser, at det ikke sker.

Den elektroniske pillehusker MedMemo er et innovativt og gennemtænkt koncept, der har fokus på selvhjulpenhed for især kronikere og ældre. Gennem et vibrerende armbånd bl.a. ældre og kronisk syge påmindes, når det er tid til at tage deres medicin.

Dommerteamet har udvalgt MedMemo til Innovationsudstillingen, fordi pillehuskeren først og fremmest imødekommer et tydeligt behov. Systemet er brugervenligt opbygget og har stort udviklingsperspektiv. Designet er desuden velkomponeret og godt formidlet.

Innovationsprisen

MedMemo blev hædret med Innovationsprisen.

Hvert år udskrives utallige recepter, men ofte får behandlingen ikke det rette resultater – patienterne bliver ikke raske.

At patienter får den rette dosis medicin på det rette tidspunkt, er afgørende for at medicinen virker. Praksis viser, at det ikke sker.

Den elektroniske pillehuskerMedMemo er et innovativt og gennemtænkt koncept, der har fokus på selvhjulpenhed for især kronikere og ældre. Gennem et vibrerende armbånd kan fx ældre og kronisk syge påmindes, når det er tid til at tage deres medicin.

MedMemo imødekommer først og fremmest  et tydeligt behov. Systemet er brugervenligt opbygget og har stort udviklingsperspektiv. Designet er desuden velkomponeret og godt formidlet.