Ideen om et nyt hjælpemiddelværksted skal åbne muligheder for en radikalt anden måde at udvikle, producere og vedligeholde hjælpemidler på. Tanken er et åbent hjælpemiddelværksted for alle – både handicappede og ikke-handicappede. Det er et gør-det-sammen værksted, hvor man hjælper og lærer af hinanden.

På den måde er fundamentet social kapital, hvor samværet og processen omkring hjælpemidlerne er et mål i sig selv. Visionen er samtidig, at hjælpemidlerne udvikles og tilpasses brugerne, så de rent faktisk bliver brugt.
 
Dommerteamet har udvalgt et åbent hjælpemiddelværksted til Innovationsudstillingen, fordi ideen om et åbent værksted, hvor hjælpemidler kan personaliseres af brugerne, er godt tænkt i tråd med trends som costumization og empowerment. Det knytter sig i høj grad til idealet om selvhjulpenhed. Udover at være velbearbejdet og -beskrevet har idéen stort kommercielt potentiale til eksempelvis at tilskynde og understøtte brugerdrevet innovation.  

Dommernes Særpris

Det åbne hjælpemiddelværksted modtog en specialpris - Dommernes Særpris.

Hvem hjælper dem, der er trætte af deres hjælpemiddel? Et hjælpemiddel burde være som en god ven, men mange opfatter det som en påtrængende gæst, de helst undgår – uanset det reelle behov.

Ideen om et nyt hjælpemiddelværksted skal åbne muligheder for en radikalt anden måde at udvikle, producere og vedligeholde hjælpemidler på. Tanken er et åbent hjælpemiddelværksted for alle – både handicappede og ikke-handicappede. Det er et gør-det-sammen værksted, hvor man hjælper og lærer af hinanden.

På den måde er fundamentet social kapital, hvor samværet og processen omkring hjælpemidlerne er et mål i sig selv. Visionen er samtidig, at hjælpemidlerne udvikles og tilpasses brugerne, så de rent faktisk bliver brugt.
 
Det åbne hjælpemiddelværksted, hvor hjælpemidler kan personaliseres af brugerne, er godt tænkt i tråd med trends som costumization og empowerment. Det knytter sig i høj grad til idealet om selvhjulpenhed. Udover at være velbearbejdet og -beskrevet har idéen stort kommercielt potentiale til eksempelvis at tilskynde og understøtte brugerdrevet innovation.