Med den mobile kropsblæser kan den intime aftørring efter badet for en stor gruppe af bl.a. ældre og handicappede klares mere eller mindre uden hjælp. Det vil kunne frigøre ”de varme hænder”.
Idé er enkel og har potentiale til at styrke borgeres selvværd. Løsningen understøtter det fundamentale menneskelige behov for privatliv ved at gøre sine brugere mere selvhjulpne og uafhængige i forbindelse med badning.

Dommerteamet har udvalgt den mobile kropsblæser til Innovationsudstillingen, fordi den mobile kropsblæser bidrager til stor selvhjulpenhed og empowerment ved at gøre en velkendt teknologi mere tilgængelig. Kropsblæserens mobilitet giver den både bredere anvendelsesområde og appel. Den har potentiale til at kunne anvendes både i sundhedssektoren, plejesektoren og hos private. Desuden rummer idéen gode konturer af et produkt, og den er umiddelbart nem at realisere.