Sekoia

Sekoia er en åben software platform til applikationer på velfærdsområdet. Her er der behov for en dynamisk platform, som kan støtte de ældre, deres hjælpere og pårørende - hjemme eller på plejecentrene.

Udvalget af apps på Sekoia er tilpasset brugernes daglige behov for understøttelse, både omkring hverdagen og de særlige situationer, der kræver fokus på telemedicin, sundhed og socialt velvære.

Formål

Digital understøttelse af arbejdsprocesser på plejecentre og specialinstitutioner.

Målgruppe

Plejecentre, specialinstitutioner og hjemmeplejen.

Betydning for borger

Færre utilsigtede hændelser, mere ansigtstid med personalet og mulighed for at være i dialog med pårørende.

Betydning for medarbejdere

Mere fokus på kerneopgaver, mindre jag med gule sedler og et forbedret arbejdsmiljø med lavere sygefravær.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Gevinstpotentialet går op til 5-6% af budgettet i plejen.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Sekoia er lavet med borgeren i centrum, så alle personalets opgaver løses i relation til borgerne. Fra træningsinstruktioner til medicinering og understøttende vejledninger, personlige billeder og kalender. Alt sammen organiseret i Sekoias sky. Herfra er der fuld mobilitet og rolle-styret adgang, så profilen kan flyttes fra bolig til bolig med borgeren. Og videre ud i sundhedslandskabet. Tilgangen til borgeren kan foregå overalt, blot man har de relevante adgange og roller, ligesom informationer fra relevante personer sættes i sammenhæng til virksom viden.