Vi hjælper vores kunder med at gøre deres kvalitetssikring og dokumentation bedre og mere fyldestgørende. Vi har udviklet en app til din smartphone, der sammen med din PC klæder dig godt på til, at få den bedste dokumentation med mindst muligt tidsforbrug.

Formål

Et værktøj til at foretage hurtig og effektiv kvalitetssikring samt fotodokumentation – direkte fra din smartphone eller tablet.

Målgruppe

Mellemledere og IT-folk

Betydning for borger

Mindre tidskrævende – og mere fyldestgørende – dokumentation med mere tid til borgeren til følge.

Betydning for medarbejdere

Mindre tidsforbrug ifm. kvalitetssikring og dokumentation. Samtidig med dette bliver kvaliteten bedre end ved manuelle systemer.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Afhænger meget af det nuværende tidsforbrug ifm. dokumentation. Vi mener man i gennemsnit kan spare omkring 5 minutter, hver gang der dokumenteres.