Består af en softwareløsning + en stor touch skærm, der fysisk fungerer som ”opslagstavlen”. Systemet kan dog også tilgås mobilt fra PC, tablets og smartphone af både beboere og personale.
Systemet formidler forskellig information gennem en række funktioner. Formidlingen og brugergrænsefladen er i høj grad visuel og meget intuitiv.
Opslagstavlen indeholder som basis funktionerne Arbejdsplan, Madplan, Aktiviteter, Nyheder, Billedgalleri, Booking af f.eks. busser og Bosteds info.

Det er et interaktivt system, som beboere (og personale) kan kommunikere med og igennem. Fx kan man tilmelde sig aktiviteter eller mad, stille forslag til menuen eller et punkt til næste beboermøde.
Alle beboere (og personale) har desuden deres egen profil. Her har de mulighed for at præsentere sig selv gennem tekst, billeder og video, samtidig med at systemet samler og viser deres interaktioner med systemet, f.eks. de aktiviteter de er tilmeldt, billeder de er med på osv.

Formål

At øge beboernes mulighed for indflydelse på eget liv, øge tilgængeligheden til information og digital kommunikation og øge beboernes selvhjulpenhed.

Målgruppe

Borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser - botilbud, bofællesskaber og væresteder.

Betydning for borger

Beboerne får øget mulighed for på egen hånd at tilgå og søge information. Denne gruppe af borgere halter langt bagefter på IT-fronten, IBG er en løsning der giver mulighed for at trække disse borgere med ind i den digitale tidsalder og introducere dem for nogle af de mange muligheder ,som den nye teknologi kan tilbyde dem.

Betydning for medarbejdere

Frigive tid til kerneopgaven ved at lette og digitalisere arbejdsgangen til udbredelse af information. IBG kan desuden anvendes som et pædagogisk værktøj f.eks. i arbejdet med visuel kommunikation og identitetsdannelse.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Omkostningsneutral inden for 24 måneder i henhold til besparet tid i arbejdsgange, værdien i forbedret service i henhold til borgere er ikke vurderet i denne sammenhæng.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Mulighed for udveksling af information mellem fx dagtilbud og botilbud.