Evaluering i hverdagen er en webbaseret evalueringsløsning til evaluering af velfærdsteknologi. 

Evalueringen foretages af personalet og indgår i personalets og borgernes hverdag. 

Evaluering i hverdagen er udviklet i samarbejde med Aarhus Kommune med henblik på at skabe en evalueringskultur indenfor sundhed og omsorgsområdet. Evaluering i hverdagen kan bruges af alle med interesse for at kunne måle på borger- og medarbejdertilfredshed samt få indikationer på tidsbesparelser i forbindelse med anvendelse af nye teknologier.

Evaluering i hverdagen er en del af tre produkttyper der tilbydes af Alexandra Instituttet indenfor evaluering af sundhed og omsorg, hhv. ev@lueCULTURE, evlueHEALTH og ev@luePROJECT.

Formål

At skabe en vidensbaseret tilgang til anvendelsen af nye velfærdsteknologier for både borger og medarbejder.

Målgruppe

Borgere, medarbejdere og kommuner.

Betydning for borger

Større viden om de teknologier borgeren har mulighed for at anvende.

Betydning for medarbejdere

Større viden om borgerens oplevelse af velfærdsteknologi og hjælpemidler.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Evalueringsapplikationen gør det muligt at identificere velfungerende og tidsbesparende teknologier hurtigt. Hvis en teknologi der kan spare kommunen 1 mio  årligt identificeres et halvt år tidligere, spares der en halv mio.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb? 

Evalueringsværktøjet  giver borgere, pårørende og medarbejdere større viden om teknologiernes mulighed for at understøtte deres hverdag og danner derfor også en vidensbaseret baggrund for at tage beslutninger omkring borgerens forløb.