Dialog-Net

Formål

Lette arbejdsgangen for medarbejdere. Spare tid og ressourcer for kommunen. Skabe endnu mere kompetente medarbejdere. 

Dialog-Net er et intranet, der fokuserer på dialogen mellem medarbejderne.

Dialog-Net faciliterer kommunikationen mellem medarbejderne. Dialog-Net formidler og distribuerer den information, som er relevant for den enkelte medarbejder.
Samtidig gøres den relevante information let tilgængelig for den enkelte medarbejder.

Den administrative sparer tid og ressourcer ved at kunne distribuere informationen digitalt via computer, touch skærme, smartphones og tablets. Medarbejderen sikrer sig også at informationen når frem til de rigtige ved at henvende informationen direkte til hvem den vedkommer.

Den mobile medarbejder er altid opdateret gennem app og notifikationer gennem smartphone og tablet. Samtidig har medarbejderen al nødvendig information og viden tilgængelig ved hånden for at skabe en mere kompetent medarbejder.

Dialog-Net erstatter nødvendigvis ikke allerede eksisterende systemer, men kan i stedet integreres og arbejde sammen med dem.

Målgruppe

Dialog-Net er for institutioner, virksomheder og organisationer, der ønsker en enkel og ressourcebesparende metode til at distribuere og formidle relevant information og gøre den lettilgængelige for alle medarbejderne uanset, hvor de befinder sig.

Betydning for borger

Borgerne oplever mere informerede og derigennem mere kompetente medarbejdere.

Betydning for medarbejdere

Den mobile medarbejder har via sin smartphone eller tablet adgang til vedkommende og relevant information uanset, hvor de befinder sig. De har altid viden ved hånden og gældende retningslinjer ved hånden og sparer derigennem tid og bliver mere kompetente medarbejdere.
Den administrative kan enkelt distribuere information mellem og til medarbejderne. Informationen formidles direkte til den medarbejder som den er vedkommende for gennem eksempelvis en push-besked/notifikation.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Med Dialog-Net sparer kommunen de ressourcer, som både de mobile og de administrative medarbejde ellers skulle have brugt på at formidle, distribuere og indhente information. 
Kommunen sparer også de ressourcer som en u- informeret medarbejder koster og benytter ift. en medarbejder, der altid er informeret. 

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Dialog-Net er et redskab, der faciliterer et velkoordineret forløb. Systemet er med åbne snitflader, hvilket gør at det ikke behøver at erstatte andre systemer, men kan integreres med dem og arbejde sammen med dem.