CIM Gruppen har udviklet kommunikationsplatformen "CIM InCare system" specielt til plejecentre/rehabiliterings-/psykiatriske bosteder samt hjemmepleje.

Produktet har været savnet på markedet, da det opfylder aktuelle behov for de forskellige brugergrupper. For eksempel sikrer systemet, at der ikke sker et fald i effektivitet eller kvalitet og service ved udskiftning af personalet. Samtidig gør det rotation og re-positionering af personalet meget lettere. Personalet kan gå direkte ind i omsorgssystemet for derved at opnå en højere dokumentionsgrad og samtidig minimere utilsigtede hændelser. 
For de pårørende betyder brug af systemet, at de til enhver tid - hvor som helst - kan følge dagligdagen for deres kære.

Formål

Forbedre samarbejdet mellem borger-pårørende og personalet

Målgruppe

Plejecentre/rehabilitering/Psykiatriske bosteder samt hjemmepleje.

Betydning for borger

Understøtter det individuelle borgerperspektiv. Digital socialisering-sms-mail-Skype (nærvær på afstand) -Radio-Tv-kalender.

Betydning for medarbejdere

Gør tingene færdige dér, hvor man er. Bedre arbejdsmiljø -  direkte adgang til omsorgssystemer hos den enkelte borger.
Nedsætte utilsigtede hændelser.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Frigiver resurser og forbedrer dokumentationsgraden.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Produktet giver ansatte værktøjer til at højne kvaliteten i de opgaver, som skal udføres, via. Kalender og opgave funktioner hos borger og pårørende, der kommunikeres omkring forløb og opgaver. Kvaliteten af personalets tid hos borgeren bliver bedre, da arbejdsopgaverne er nemmere at udføre og overskue.