carePlan™ - Info består af et informationssystem og et planlægningssystem, som integrerer med platformen carePlan™.

Informationssystemet består af en række forskellige medier, hvor informationer viderebringes til borgere, personale og pårørende. Bl.a. i form af informationsskærme, hvor det fx er muligt at vise nyheder og aktiviteter.

Derudover er der Virtuelreception™, som er en interaktiv informationsskærm, som er det første gæster møder, når de ankommer til plejecentret. Den er med til at sikre, at de modtages på bedste vis, og guider dem trygt og sikkert på vej til deres mål samtidig med, at personalet underrettes om deres ankomst. Alle data oprettes og vedligeholdes i carePlan™ administrationssystemet, hvilket betyder, at opdatering og vedligeholdelse af information sker automatisk.

Planlægningssystemet består af modulet ’Dagsplanlægger’, hvor personalet kan planlægge, hvilket personale, der tager sig af hvilke opgaver hos givne borgere. carePlan™ viser automatisk, hvilke ting, der er sat til at skulle udføres den givne dag, og hvilket personale som har mulighed for at udføre opgaven. Såfremt en opgave ikke kan udføres, flyttes opgaven automatisk til næste vagthold.

Formål

At øge informationsniveauet til glæde for borgere, personale og pårørende samt forbedre hverdagen for borgere og forbedre arbejdsmiljøet for personalet.

Målgruppe

Plejecentre, hjemmepleje, institutioner og hospitaler

Betydning for borger

  • Større indsigt i egen hverdag
  • Større informationstilgængelighed
  • Færre utilsigtede hændelser
  • Mere tid til personlig omsorg

Betydning for medarbejdere

  • Et værktøj til at kommunikere med pårørende og gæster
  • Færre utilsigtede hændelser
  • Frigivelse af tid til personlig omsorg
  • Forbedret arbejdsmiljø

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Værktøjer som dette har vist at kunne nedsætte utilsigtede hændelser med over 50 %.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

carePlan™  kan bl.a. understøtte koordinationen af opgaver mellem personalet og vagtskifte og sikre et sammenhængende og velkoordineret forløb i og med at systemet sikrer, at alle opgaver udføres eller overføres til næste vagt. Informationsdelen understøtter at centrale interessenter modtager de informationer, som er relevante for disse, og at informationer er nemt tilgængeligt for alle, hvilket sikrer velkoordinerede forløb.