En app, som indeholder forskellige hjælperedskaber i forbindelse med behandling. Der er kognitive skemaer, som understøtter den psykologiske behandling, der ligger kriseplaner, som er udarbejdet i samarbejde mellem patienten og behandler og medicinoversigt.

Disse kan ”deles” under videokonsultationen, sådan at patient og behandler kan kigge på skemaer samtidigt og derved arbejde terapeutisk med dem.

Der er en videodel, hvor man kan have face-to-face kontakt og evt. guide i forhold til praktiske opgaver, når disse ”vises” via kameraet. Man kan yde en kvalificeret behandling uden at patienten forlader sit hjem.

Formål

At gøre patienten mere selvhjulpen i hverdagen ved at give de fornødne redskaber samt blive en mere aktiv medspiller i forhold til behandlingen. Tilgængeligheden øges og kontakten bliver mere fleksibel, sådan at patienten eksempelvis kan arbejde med sine skemaer om aftenen og så dele dem med behandler næste dag.

Målgruppe

Unge med skizofreni.

Betydning for borger

Øger selvstændigheden og mindsker derved bl.a. stigmatisering. Giver dem mulighed for at kompensere for negative symptomer og især kognitive dysfunktioner, som kan have stor betydning for funktionsniveauet.

Betydning for medarbejdere

Man kan yde en kvalificeret behandlingsindsats uden at tage på et tidskrævende hjemmebesøg.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Ved især at kompensere for kognitive dysfunktioner, som kan bevirke, at man f.eks. glemmer aftaler, glemmer indholdet af disse. Man kan ved hjælp af app´en blive mere aktiv i forhold til at ”samle egne data” hos sig.