MobilizeMe

Formål

Mobilize Me & PlaNet hjælper børn med kognitive handicaps til at få en naturlig og mindre stresset hverdag. Begge produkter har fokus på børnenes ekstra behov for strukturering og planlægning af hverdagen, ved at samle barnets og de unges forældre, lærere, aflastning og bedsteforældre omkring i fællesskab at udarbejde én samlet struktur.

Målgruppe

Børn og unge med kognitive handicaps, samt adfærdsvanskelige som har brug for en tydelig og tryg kommunikation og relation til støtte pædagog.

Betydning for borger

Borgerne oplever en rolig, tryg og velfungerede hverdag, hvor der kan bevares fokus på glæde og livets muligheder.

Betydning for medarbejdere

Medarbejderne oplever glade og velfungerende unge mennesker, hvor stress og utryghed reduceres markant. Alle støttepersoners indsats samles og målrettes. En sidegevinst er at tidsforbruget til administration af struktur og indsatsen kan reduceres med over 75%.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Markant økonomisk gevinst og muligheder for at få langt bedre nytte.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Både Mobilize Me og PlaNet støtter mennesket gennem hverdagen og samler deres ressourcepersoners viden og indsats. Produkterne hjælper med at reducere stresseffekten ved skift. Fokus er på at understøtte relationer mellem mennesker og fastholde viden, sådan at sammenhænge i livet mellem kontekster skabes, fx skole-hjem-arbejde-bedsteforældre-støttepædagog .