Kugleprodukter

Protac Kugledynen™ - Protac SenSit® - Protac MyFit® - Protac Kuglepuden™ - Protac GroundMe® - Protac KneedMe® - Protac MyBaSe®

Formål

At brugere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i væsentlig grad bliver afhjulpet følgerne af den nedsatte funktionsevne, bliver lettet i den daglige tilværelse i hjemmet eller bliver i stand til at udøve et erhverv eller gennemføre en uddannelse.

Målgruppe

Brugere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, bl.a. ADHD, Angst, Anoreksi, Apopleksi, Autisme, Cerebral Parese, Demens, Depression, Dissemineret sclerose, Døvblindhed, Hjerneskade, Huntington Chorea, Hypermobilitet, Kroniske smerter, Misbrug, Neurologiske lidelser, Parkinson, Psykiatriske lidelser, Sanseforstyrrelser, Stress, Søvnforstyrrelser, Tourettes syndrom, Udviklingshæmmede, gigt mm.

Betydning for borger

At de bliver mere selvstændige og/eller selvhjulpne.

Betydning for medarbejdere

At de får en bedre kommunikation med brugeren, og bedre arbejdsbetingelser i og med at brugeren bedre kan deltage.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Flere brugere, der kan klarer sig selv, eller har brug for mindre hjælp. Flere brugere, der kan udøve et erhverv eller tage en uddannelse, og derfor ikke behøver være sygemeldte.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?  

Ved brug af produkterne, bliver brugere bedre i stand til at udfører og deltage i såvel daglige som sociale aktiviteter. Det gør også brugerne bedre i stand til at deltage og gennemføre koordinerede sundhedsforløb i både kommuner og regioner.