Formål

  • Genoptræning efter sygdom/indlæggelse
  • Styrketræning for gangbesværede
  • Vedligeholdstræning for ældre og gangbesværede

Målgruppe

Styrke- og/eller vedligeholdelsestræning for ældre og gangbesværede samt borgere, der er inde i et genoptræningsforløb.
(Mulighed for børnegelænder). 

Betydning for borger

Med muligheden for individuelt tilpasset trinhøjde, og det faste gelænder, kan borger starte genoptræningen tidligere, hvilket giver et kortere behandlingsforløb. Borger kan derfor hurtigere vende tilbage til en aktiv hverdag.

Betydning for medarbejdere

Det digitale display gør det nemt at følge med i genoptræningens udvikling. Det faste gelænder giver medarbejderen en god kontrol under træning, og minimerer risici for arbejdsskader som følge af dårlige arbejdsstillinger.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

  • Færre indlæggelse-dage på sygehusene.
  • Færre eller kortere besøg af hjemmehjælper.
  • Færre arbejdsskader for medarbejder = færre sygedage.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Borger kan starte genoptræningen tidligere, hvilket giver et mere smidigt forløb mellem behandling og genoptræning.