Ergo Trainer

Ergolet har stor succes med deres Ergo Trainer, som de har udviklet sammen med Center for Hjerneskade ved Københavns Universitet. Ved brug af vægtaflastning gør Ergo Trainer det muligt at regulere brugerens benbelastning, så der kan trænes mere intensivt. Det er dokumenteret, at genoptræningsforløbet forkortes med op til 60%. Ergo Trainer anvendes til genoptræning efter operation, sportsskader, hjerneskade, overvægt, sclerose, protese, rygskader m.m.
Systemet giver besparelser i form af, at træningskapaciteten kan øges, idet der behøves færre terapeuter til flere brugere. Ergo Trainer reducerer skader både for terapeut og patient.

Formål

Træning med vægtaflastning øger effektivt det fysiske funktionsniveau og sikrer et sikkert træningsmiljø for både patient og terapeut.

Målgruppe

Alle patienter/borgere med:

  • brug for genoptræning efter operation, hjerneskade, sportsskader.
  • overvægtige
  • neurologiske lidelser, sclerose, rygskader
  • protese

Betydning for borger

Vægtaflastningen gør det nemmere for patienten at genoptræne efter en skade og giver mulighed for at træne med maks. Intensitet da selen omkring borger eliminere faren ved fald.

Betydning for medarbejdere

Muligheden for at træne patient/borger med høj intensitet i et sikkert miljø hvor risikoen for fald- og belastningsskader hos både patient og medarbejder elimineres pga. den automatisk luftstyret bremsesystem.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Resultater viser at genoptræning med vægtaflastning ofte begrænser og i nogen tilfælde eliminerer brugen af fx ganghjælpemidler.