Vigi´Fall er den eneste fuldautomatiske faldalarm på verdensmarkedet, der registrerer et fald UDEN manuel aktivering. 

En sensor, der med vandskyende plaster sættes direkte på huden lige under brystkassen, registrerer hvilket type af fald der er tale om.

Sensoren kommunikerer trådløst med en terminal (i stuen eller andre steder i hjemmet), som automatisk via telefonnettet ringer til 5 forudbestemte telefonnumre.

Via terminalen kan man tale med borgeren, som er faldet, for at afgøre, hvilken type hjælp, der skal sendes.

På et plejehjem kobler man terminalen direkte op til vagtstuen, der modtager opkaldet - og man er man via software og en computer i stand til at udarbejde forskellige statistikker om fald på baggrund af  borgerens gøren og laden.  Via softwaren kan man følge flere borgere på flere stuer.

Sensorens rækkevidde er i normalt byggeri  garanteret til 80 meter fra terminalen.

Formål

Redde menneskeliv, og sikre at ældre ikke ligger i lang tid uden hjælp efter fald. Sikre at ældre, dårligt gående, handicappede eller demente sikres hurtig hjælp, hvis de falder, UDEN at de manuelt skal tilkalde hjælp.

Målgruppe

Ældre i egen bolig, plejehjem, bosteder for dårligt gående.

Betydning for borger

Der giver tryghed, at der ved fald automatisk bliver sendt en alarm UDEN manuel aktivering til vagtstuen, hjemmehjælpen, pårørende eller callcenter.

Betydning for medarbejdere

Kan tilbyde hurtig hjælp, når uheldet/faldet er sket. Se statistikker for fald for pågældende person – forebygge. Overvåge flere ældre på én gang. Færre fejlalarmer.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Færre udgifter til udkørsel ved fejlalarmer. Via terminal kan man tale med den faldne og vurdere, hvilken type hjælp, der er brug for, eller om han/hun selv kommer op. Tilbyde ældre og pårørende større tryghed, når dårligt gående eller borgere sendes hurtigere hjem efter operation.