Kontaktcentret assisterer borgerne i de mindre gøremål, holder styr på borgerens hverdag og kontakter relevante offentlige instanser ved behov herfor.

Kontaktcentret sidder med det nyeste indenfor kommunikations- og EPJ software, og har dermed indsigt i hele borgerens hverdag og omgangskreds.

Fra Kontaktcentret monitoreres medicinindtagelse (komplians) nødstilfælde (fald) og meget andet.

Borgerens forbindelse til kontaktcentret kan let etableres gennem en knap (avanceret nødkald), der virker overalt i hjemmet, eller tilsvarende der virker udenfor hjemmet.

Formål

Nudging for borgeren til at blive mere selvhjulpen i hverdagen.
Ved behov for lette spørgsmål, let at komme til personale med empati og forståelse.
Ved akut behov for hjælp nød-/alarmcentral på kald 24/7.

Målgruppe

  • Den ældre borger,
  • Den aktive ældre (65+),
  • Psykisk syge,
  • Handicappede, 
  • Medicinkrævende borgere.

 

Betydning for borger

Nudging til at blive mere selvhjulpen i hverdagen. Ekstra tryghed og sikkerhed i hverdagen gennem et kontaktcenter der står til rådighed 24/7.

Betydning for medarbejdere

Tid til fokus på relevante opgaver frem for tidsrøvere.
Altid Kontaktcenter med dyb indsigt i borgerens hverdag og behov klar til aflastning 24/7.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Besparelse på 160-tusinde årligt pr. borger.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Overgang til CEKURA kan gøres så gradvist som det ønskes, idet ingen ekstra processer er nødvendige at implementere.
Derfor kan støtte fra CEKURA implementeres umiddelbart med ganske lidt træning og information ud i organisationen.
Fordelene mærkes umiddelbart i aflastning og støtte.