Demenszonen

demensZonen® består af en række værktøjer til personale på plejecentre med mennesker med moderat til svær demens.

demensZonen®  består af tre løsninger:

  • komfortZonen®: som via billeder og lyd skaber et positivt rum, der kan ændre adfærd og bidrage til at skabe en positiv og tryg stemning på et plejecenter. komfortZonen® kan også anvendes som en del af et sanserum
  • natZonen® til borgere, som står op om natten. Borgerens kontaktperson eller pårørende bliver projekteret op på borgerens udgangsdør, hvor borgeren bliver beroliget eller venligt bedt om at gå tilbage i sengen, fordi det er for tidligt at stå op.
  • udgangsZonen® til udgangssøgende borgere, hvor den udgangssøgende borger ledes tilbage til fællesarealet, ved hjælp af en projektering på udgangsdør og/eller gulv, i stedet for at gå ud af døren.

demensZonen® er udviklet i et tæt samarbejde med Plejecenter Svovlhatten i Odense, og sammen har vi erfaret demensZonens® gode effekter på borgere og arbejdsmiljø.

Formål

At skabe positive rum der både kan forbedre adfærd og være et middel til øget tryghed og bedre stemning i hverdagen på plejecentret.

Målgruppe

Mennesker med moderat til svær demens på plejecentre.

Betydning for borger

Forbedre livskvaliteten for mennesker med demens.

Betydning for medarbejdere

Forbedre arbejdsmiljøet på plejecentret.