DemensVidensPortalen

Demensvidensportalen er en indgang til både viden og praktisk læring omkring omsorg for mennesker med demens.

Det er samtidig et dagligt arbejdsredskab for ansatte ved DemensCentrum Aarhus. På den måde medvirker portalen til at opsamle den praktiske viden, der skabes i det daglige arbejde, og samtidig videreformidles den samme viden via portalen.

Med andre ord er Demensvidensportalen en relativt kompleks størrelse, men den er samtidig delt op i sektioner, der understøtter de forskellige spørgsmål, forskellige brugere af portalen måtte stå med.

Portalen indeholder endvidere et forum med konkrete problemstillinger og anbefalinger for pårørende til mennesker med demens.

Formål

Demensvidensportalen har til formål at understøtte fortsat opsamling af og formidling om best-practise i demensplejen.

Målgruppe

Pleje- og omsorgspersonale, terapeuter, sygeplejersker o.a. der arbejder på demensområdet. Pårørende til mennesker med demens.

Betydning for borger

Dygtigere personale, der gennem øget bevidsthed om egne kompetencer og hvad der virker i praksis, sætter ind med handle- og virkemidler, der er afprøvet og beskrevet.

Betydning for medarbejdere

Mulighed for dygtiggørelse via læring fra praksis. For aktivt bidragende medarbejdere betyder vidensportalen anerkendelse af kompetencer og evner.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb? Hvis vidensportalen på sigt opsamler praktisk viden om aktiviteter, handlinger og procedurer, der med succes har understøttet ellers problematiske overgange, kan det blive et aktivt redskab til at gøre medarbejdere dygtigere til at sikre netop velkoordinerede forløb.