VernaCare

Vernacares engangsbækkener er er fremstillet af overskudspapir fra avisproduktion. Der er ikke tilsat nogen form for kemikalier under produktionen og produkterne bort skaffes ved hjælp af en Vortex (bækkenkværn), hvor engangsproduktet med indhold kværnes sammen med en mindre vandmængde for derefter at blive skyllet ud i kloakken. Efter udskillelsen af produkterne bliver Vortex’ens kammer og låg skyllet.

Når Vortex’en er i drift, er der undertryk i ”nedbrydningskammeret”, hvilket reducerer lugt generne betydeligt og forhindrer spredning af aerosoler. Vortex kan nedbryde op til 4 produkter i en cyklus, der blot tager 2 minutter.

Formål

Vortex’ens effektivitet mindsker ophobningen af urene utensilier betydeligt. Ved brug af Vernacare engangsprodukter er håndteringen begrænset til bortskaffelse efter brug. Dermed ingen håndtering af varme bækkener, risiko for spild, samt oprydningstid. Nedsætte kryds infektioner. Mindske risiko for tryksår. Reducere belastningen af miljøet pga. nedsat forbrug af vand, strøm og kemi.

Målgruppe

Plejepersonale, ledelse, hygiejneansvarlige.

Betydning for borger

Nedsat risiko for krydsinfektioner. Æstetisk, behagelig tanke, at ingen har anvendt produktet før, mindre hårdt at sidde på, nedsætter risiko for tryk. Er aldrig koldt at sidde på. Vernagel nedsætter risiko for at sengen bliver våd.

Betydning for medarbejdere

Nedsætter risiko for krydsinfektioner.  Bortskaffes hurtigt. Kort cyklus sikrer minimal ophobning af brugte utensilier, der skal behandles i skyllerummet, dette nedsætter lugtgener. Vortex bruger koldt vand, dette fjerner overskuds damp/aerosoler og ekstra varme fra skyllerummet efter endt cyklus.
Efter endt cyklus er utensilierne bortskaffet via kloakken, der skal derfor aldrig mere tømmes og tørres utensilier af, ligesom disse ikke skal stilles på plads igen. Produkternes renhed giver mulighed for decentral opbevaring (evt. på eller ved stuerne), dvs. at personalet ikke skal gå så langt.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Udgiften til Vernacare engangsprodukt er dækkes oftest af besparelsen på vand, strøm, arbejdstid og indkøb af andre hygiejneprodukter såsom vaskeservietter, målebægre, plast vandfade etc.  Ved brug af Vernacares vaskefade, vil der også være et betydeligt reduceret brug af instrumentvaskemaskinen.
Vortex (bækkenkværnen) skal serviceres efter forbrug (20.000 cyklusser), dog mindst hvert 5. år. (en traditionel bækkenkoger kræver service mindst en gang om året). Prisen på Vortex ligger ca. 40% under prisen på en traditionel bækkenkoger.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Som man siger, er en kæde aldrig stærkere end det svageste led. Vi håber med Vernacare systemet, at vi kan være med til at underbygge den store indsats, der ydes i såvel primær som sekundær sektor, for at bryde smittekæder. Vi håber ligeledes, at vores enkle, men effektive system, kan være med til at frigøre brugt tid i skyllerummet, til andre værdifulde opgaver.