Reminder er et softwareprogram, der gør det muligt at udsende påmindelser til personalet – for eksempel om medicin, mad eller vask.

Personalet modtager påmindelser på deres DECT- eller mobiltelefoner. De kan så vælge at afvise, acceptere eller kvittere for modtagelse af påmindelsen. Hvis påmindelsen afvises – eller ikke besvares – kan påmindelsen automatisk sendes videre til en kollega. Det muliggør for eksempel, at en kollega kan sørge for medicinering af en borger, hvis et besøg trækker over tiden.

Reminder-programmet giver:

  • God støtte til personalet i hverdagen
  • Hjælp til vikarer eller nyt personale
  • Større sikkerhed for den enkelte borger
  • Gode arbejdsrutiner

Formål

Formålet er at øge sikkerheden for den enkelte borger via en præcis styring af påmindelser til personalet – om fx medicin, mad eller vask. Dette minimerer mulighederne for fejlmedicinering og er samtidig en stor hjælp til vikarer eller nyt personale. Gode arbejdsrutiner.

Målgruppe

 Plejesektoren og specialinstitutioner.

Betydning for borger

 Større sikkerhed for den rette medicinering, da både personalet og borgeren selv kan modtage påmindelser om medicinering.

Betydning for medarbejdere

 I den hektiske arbejdsdag modtager personalet påmindelser om borgeren – fx medicinering, mad og vask. Dermed huskes dagligdags rutiner, ligesom der gives en påmindelse ved ændret medicinering.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

 Via kvalitetssikring på arbejdsopgaverne undgås utilsigtede hændelser. Dette giver en reducering af medicinudgifter og minimerer udgifter i forbindelse med fejlmedicinering.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Produktet er udviklet i tæt samarbejde med udvalgte kommuner i forbindelse med deres tilbagemeldinger om en nem og brugervenlig løsning, der minimerer utilsigtede hændelser og minimerer udgifter i forbindelse med fejlmedicinering.