JACO Robotarm

Jaco Robotarm er et teknisk hjælpemiddel til borgere med begrænset arm/hånd/finger-funktion. Personer med fingerfunktion ned til flytbarhed på 2 mm vil kunne få fuld funktion af Robotarm Jaco.

En borger med en Jaco Robotarm vil selv kunne varetage mange aktiviteter som fx at spise, drikke, samle ting op, tage ting ud af køleskab, lave kaffe, passe husdyr, yde egenomsorg (f.eks. klø sig på næsen) mv..

Formål

At give borgere en hverdag med mere selvstændighed.

Målgruppe

Borgere med nedsat arm/hånd/fingerfunktion.

Betydning for borger

Borgeren får en hverdag med mere frihed og selvstændighed.

Betydning for medarbejdere

Aflastning og mulighed for, at medarbejder kan ændre indsatsen til andre områder.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region:

Viden findes endnu ikke på området.