Ekamove

Med indsættelse af ekamove systemet har man nu fået mulighed for at indsætte et ”automatisk” vendesystem.

Man kan med systemet frit vælge lejringens cyklus tid m.v., passende til personens sygdomsbille og statur. Således får man vending af patienten med en høj reproducerbarhed, og alle ændringer overvåges af en sensor.

Formål

Lejring /vending af brugere

Målgruppe

Sengeliggende brugere der har behov for vending

Betydning for borger

  • systemet giver brugeren minimum forstyrrelse under hvile/søvn.
  • ekamove vendingerne opleves af brugerne som blid- og skånsom, spec. for demente borgere, personer med lav BMI index og mange smerter!

Betydning for medarbejdere

  • ekamove kan hjælpe til i situationer med spidsbelastning, personalemangel, og giver herved personalet mere tid til den personlige kontakt og pleje.
  • man kan skånsomt kan vende/tilte selv meget tunge borgere, samtidigt beskyttes personalet mod ulemperne ved vendinger/tilt.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Beregninger fra kommuner viser en besparelse på min. 1 time i døgnet pr. system.