Aarhus Kommune er udfordret på en stadig stigende ældrebefolkning, færre ressourcer og kravet om mere effektive måder at udføre arbejdet på. Der er brug for løsninger, som skal komme borgene til gode, give bedre livskvalitet, lette arbejdsgange for personalet, sådan at ressourcerne kan bruges på de borgere, der har størst behov for hjælp.

Velfærdteknologiske løsninger kan være et svar på ovenstående udfordringer. Aarhus Kommunes Velfærdteknologiske Enhed ønsker at teste telepresence robotter, tele-besøgsven, og se om denne visuelle kommunikationsform kan afhjælpe og få stor betydning for såvel borger som personale.

Formål

Formålet ved implementering af velfærdsteknologiske løsninger er at sikre borgerne bedre livskvalitet og lette arbejdsgangene for personalet, sådan at ressourcerne kan bruges på de borgere, der har størst behov for hjælp.

Målgruppe

Ældre, personale, børn, m.fl.

Betydning for borger

Borgerne vil opleve en tættere kontakt til pårørende og venner, samt øge trygheden ved let at kunne få adgang til en alment praktiserende læge. Dette gavner og styrker samarbejdet og kommunikationen mellem borger, plejepersonale og læge.

Betydning for medarbejdere

Plejepersonalet vil opleve en lettere arbejdsgang i forbindelse med behov for vejledning fra praktiserende læger. Med en tele-besøgsven kan plejepersonalet let komme i kontakt med en praktiserende læge, der kan vejlede og i mange tilfælde undgås en unødvendig indlæggelse af borgeren. Plejepersonalet kan ligeledes blev rådgivet i medicinering og håndteringen heraf.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Dette afklares i projektet mellem Århus Kommune og Blue Ocean Robotics.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

En tele-besøgsven bidrager til effektiviseringen af kommunikationen mellem de inddraget instanser. Med denne effektivisering skabes et mere sammenhængende forløb, som i sidste ende giver et bedre resultat for plejepersonale såvel som borger og praktiserende læge.
For at få et velkoordineret forløb, vil der i hele perioden være sparring mellem Blue Ocean Robotics og Århus Kommune om brugen af robotten og service heraf.