RotoCare sengen er en halvautomatisk plejeseng med indbygget drejemekanisme. Hjælperen løsner et greb og kan derpå med fjernbetjening køre sengens bendel ned og ryglæn op og rotere sengen, så borgeren kommer i siddende stilling vinkelret på sengen med front ud i rummet. Herved lettes forflytning/udstigning af sengen, ligesom der er bedre arbejdsstilling ved pleje.

Borgeren kan hjælpes i seng på samme måde fra siddende stilling, hvor hjælperen med fjernbetjening kører sengens bendel op og ryglæn ned og derpå løsner grebet for at dreje borgeren ind i seng. Ud over grebet er alle funktioner på sengen elektriske og styres via fjernbetjeningen. Sengen har en 4-delt liggeflade og kan dreje til begge sider af sengen.

Formål

At forbedre personalets fysiske arbejdsmiljø. At give borgeren en behagelig hjælp til ind- og udstigning af seng og at fastholde dennes fysiske funktionsniveau. At reducere ressourceforbruget hos den enkelte borger.

Målgruppe

Personale i sundhedssektoren. Borgere, der har brug for hjælp til at komme ind og ud af seng. Borgere, der har smerter eller ubehag ved berøring.

Betydning for borger

En behagelig måde at få hjælp på. Kan i mange tilfælde udskyde behovet for lift, fastholde borgerens  fysiske funktionsniveau eller understøtte en rehabiliteringsproces.

Betydning for medarbejdere

Forbedrer det fysiske arbejdsmiljø. Mindsker nedslidning og risiko for arbejdsskader. Giver personalet en bedre kontakt med borger.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Der vil være en besparelse i tid i de tilfælde, hvor man går fra 2 til en hjælper ved forflytninger. Færre sygedage/arbejdsskader grundet et fysisk bedre arbejdsmiljø.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb? 

Sengen kan understøtte et rehabiliteringsforløb, da den kan bruges i en periode efter akut sygdom i stedet for en lift, hvis borgeren har en standfunktion.