Neato Signature Business

Hurtig og effektiv robotstøvsuger, som suger næsten som en almindelig støvsuger.

Arbejder i strukturerede lige baner, hvilket sikrer en hurtigere støvsugning, samt en endnu bedre dækning af gulvet.

Nem og hygiejnisk at tømme støvbeholderen. Støvsuger større arealer og hvis den har brug for at lade op, vender den tilbage til ladestationen for at oplade og efter endt opladning vender den tilbage til det sted hvor den afbrød arbejdet.

Formål

Mere effektiv rengøring, samt frigørelse af resurser til flere bløde værdier.

Målgruppe

Støvsugning af gulve i plejecentre, kommunale bygninger og andre offentlige institutioner, herunder også kontorer og skoler.

Betydning for borger

Bedre selvhjulpen og større selvbestemmelse for hvornår arbejdet skal udføres.

Betydning for medarbejdere

Kan planlægge sin dag mere effektivt, da støvsugningen er automatiseret. Færre arbejdsrelaterede belastninger.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Med en estimeret besparelse på kr. 150 pr. time, vil blot en halv times støvsugning om ugen være rentabelt og ved længere drifttid, vil der være en direkte besparelse.

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Med ændrede rutiner i arbejdsprocessen vil brugen af robotstøvsugere medføre mere tid til andre processer, herunder direkte pleje af medborgere eller rengøring af borde, stole etc.
Effektivisering og automatiseringen af støvsugningen medfører mindre slitage af medarbejdere og dermed færre fraværsdage. Ved øget brug af robotstøvsugere sænkes dermed kommunale udgifter på rengøringen.