Carendo badestol

Indgår som en del af ArjoHuntleigh’s implementeringskoncept: Diligent®. Carendo™ er en højdejusterbar, elektrisk hygiejnestol med den unikke egenskab, at den tilbyder optimale løsninger til alle trin af den assisterede hygiejneprocedure.

Dette betyder reduceret belastning af plejepersonalet ved opgaver, der traditionelt udføres på sengen, såsom påklædning/afklædning af plejemodtageren eller skift af hygiejneindlæg samt bruse- og hygiejnesituationer.

Hvad gør dette muligt? Care Raiser/ omsorgsfunktionen – en innovativ mulighed for håndtering af følsomme hygiejneopgaver. Med smarte designløsninger der sikrer adgang, støtte og manøvrering, gør Carendo hygiejnerutiner lettere for plejepersonale og plejemodtager.

Formål

 • Større effektivitet /mindre forbrug af personaleressourcer/færre forflytninger.
 • Væsentligt bedre arbejdsmiljø, mindre sygefravær og færre arbejdsrelaterede skader blandt personalet.
 • Bedre plejekvalitet / større mobilitet og sikkerhed hos borgeren.

Målgruppe

Velegnet til kategori C og D.

Betydning for borger

Carendo-stolen har fokus på borgeren.

Carendo giver borgeren mulighed for at nyde: 

 • Bedre komfort
 • Større sikkerhed.
 • Større værdighed i alle hygiejnesituationer.
 • Bedre kvalitet af den udførte hygiejne.

Betydning for medarbejdere:

 • Bedre arbejdsmiljø med væsentligt færre belastende arbejdsstillinger.
 • Mindre arbejdsrelaterede skelet- og muskelsymptomer
 • Bedre kontakt med borgeren.
 • Frigørelse af tid, fra 2 til 1 medarbejder

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

På et plejehjem i Viborg kommune med 50 plejemodtagere resulterede implementeringen af Diligent® og brug af Carendo i dokumenteret reduktion af 72 % sundhedsskadelige forflytninger relateret til bade- og hygiejneprocessen og en potentiel ressourcefrigørelse på 0,9 fuldtidsansat.
Business Case for en kommune m. 90.000 indbyg.
Investering: ca. 4.6 mill kr.
Værdi af projektet pr. år: ca. 4.4 mill kr.
Frigørelsespotentiale: 8,2 FTE

Hvordan kan produktet eventuelt understøtte overgange med henblik på et mere sammenhængende og velkoordineret forløb?

Færre forflytninger og bedre involvering af plejemodtageren og dennes ressourcer.