VIRO

Formål

Løsningen giver plejepersonalet et hurtigt overblik over borgere, borgerforløb og aktiviteter på rehabiliteringscentre og akutplejehjem, der ellers skal tilgås fra mange eksempelvis elektroniske journaler, whiteboards, notesbøger, m.m.

Målgruppe

Rehabiliterings- og ældreområdet

Betydning for borger

Borgeren opnår en mere sammenhængende og nærværende støtte fra personalet. Borgeren får mulighed for større inklusion i egen sundhed, pleje og/eller træning. Borgeren opnår tryghed i forhold til den helhedsorienterede indsats, som borgeren er en del af.

Betydning for medarbejdere

Informationen om den ældre borger er let tilgængeligt og altid ajourført. Medarbejdere vil med VIRO opleve

  1. at koordinere mere effektivt med kollegaer, den enkelte borger og pårørende,
  2. opnå bedre arbejdsmiljø
  3. minimeret tidsforbrug som følge af dobbeltregistrering,
  4. bedre mulighed for ressourcekoordinering.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Øget administrativ effektivitet og forbedret kommunikation og koordinering 

Mulighed for mere inklusion af borgeren omkring egen sundhed og dermed en mere effektiv rehabilitering 

Bedre arbejdsmiljø og dermed potentielt færre sygedage og større tilfredshed for medarbejdere

VIRO er en elektronisk overblikstavle, som i dag giver overblik og mere sammenhæng i arbejde for medarbejdere, borgere og andre aktører inden for rehabilitering og akutpleje i Københavns Kommune.

Det gør den ved at stille information, som ellers skal finde mange steder, til rådighed i ét samlet og let overskueligt overblik.

VIRO er webbaseret og informationerne kan derfor tilgås fra både storskærme, pc’er og tablets, alt efter behov. Der kan naturligvis opdateres direkte i løsningen og alle data opdateres automatisk i realtid, så overblikket altid er ajourført.

Nøgleelementer i VIRO er: 

  • Arbejdsprocesforbedring via brugervenlighed 
  • Forløbs- og aktivitetsoverblik på individ- og gruppeniveau 
  • Let at integrere med eksisterende it-løsninger så dobbeltregistrering undgås 
  • Kan tilgås fra alle devices 
  • Medicinpåmindelser 
  • Lokationsstøtte via bl.a. receptionstavle og dørskilt