Telehealth

Formål

At supportere mennesker, der lever i eget hjem – med fx hjerteproblemer, diabetes, KOL eller forhøjet blodtryk.

Målgruppe

Mennesker, der lever i eget hjem – med fx hjerteproblemer, diabetes, KOL eller forhøjet blodtryk.
KOL 

Typisk ”svingdørspatienter” med svær eller meget svær KOL. 

Typisk indlagt mindst én gang indenfor de sidste 12 måneder. 

I stand til at anvende udstyret, enten direkte eller vha. pårørende.

Hjerte 

Hjertesvigtspatienter

Betydning for borger

Øget tryghed og reduktion i tidskrævende ture til hospitalet eller egen læge. 

Øget egenomsorg – patienten lærer at håndtere egen sygdom bedre.

Betydning for medarbejdere

Bedre medicinhåndtering/compliance, via påmindelser osv.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region: 

Reduktion af indlæggelser – typisk på mellem 20-50 % (udenlandske studier). 

Reduktion i anvendelse af lægevagt og akut behandling (f.eks. hjemmesygeplejersker).

Telehealth er for mennesker, der lever i eget hjem – med fx hjerteproblemer, diabetes, KOL eller forhøjet blodtryk. Ved målinger i eget hjem, kan der spares tidskrævende ture til hospitalet eller egen læge.

Der kan foretages følgende målinger: 

  • Symptomspørgsmål (konfigurerbare) 
  • Blodtryk 
  • Vægt 
  • SPO2 (iltmætning) 
  • EKG, 1-lead 
  • Antikoagulation (Roche) 
  • Lungefunktionsmåling 
  • Peakflow 
  • Temperatur