Formål

Sekoia er en åben software platform til applikationer på velfærdsområdet. I det nære sundhedsvæsen er der behov for en dynamisk platform, som kan støtte de ældre, deres hjælpere og pårørende - hjemme eller på plejecentrene. Udvalget af apps på platformen er tilpasset brugernes forskellige behov, fra daglige opgaver og aktiviteter til telemedicin og andre apps med fokus på sundhed eller socialt indhold.

Målgruppe

Offentlige eller private udbydere af plejeydelser på plejecentre eller i hjemmeplejen og det specialiserede område.

Betydning for borger

Borgerne møder apps, der kan hjælpe dem med deres daglige gøremål og lette deres hverdag. Indirekte løftes kvaliteten i plejen, hvilket tilgodeser borgeren, bl.a. ved mere kontakt-tid til et mindre stresset personale.

Betydning for medarbejdere

Medarbejderne får et værktøj, som gør deres dagligdag en del lettere og mindre stresset. Det skaber overblik og sætter deres faglighed i spil, så sammenspillet med borgeren kvalificeres og kvaliteten løftes.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Der er et stort potentiale for tidsbesparelse. Sekoia reducerer utilsigtede hændelser med over 50%, flytter kontortid over til borger-tid og giver lavere sygefravær og bedre trivsel for personalet. De resultater kan anvendes i overensstemmelse med de kommunale strategier på området.