Formål

KMD Online Omsorg gør det muligt at omlægge en del af omsorgsydelserne til videokontakt over internettet. Som et supplement til den fysiske ansigt-til-ansigt-tid kan løsningen være med til at give borgerne større velfærd og livskvalitet, forebygge genindlæggelser hos kronikere og frigøre ressourcer i kommunerne.

Målgruppe

Udover ældrepleje har KMD Online Omsorg også stort potentiale for de 1,8 millioner danskere, der lever med kroniske sygdomme som f.eks. KOL, diabetes og gigt.

Løsningen kan også lette livet for handicappede og de mange borgere med behov for genoptræning, f.eks. efter knæ- og hofteoperationer.

Betydning for borgere og medarbejdere

Med KMD Online Omsorg kan kommunens sundhedsprofessionelle levere digitale sundhedsydelser, der giver borgeren mulighed for at tage sundheden i egen hånd på områder, hvor de kan og vil. Løsningen giver dem samtidig den tryghed, der ligger i en hyppig kontakt med det sundhedsfaglige personale. De undgår også at bruge unødig tid i venteværelser og på transport til og fra sundhedscentre, læger, ambulatorier og sygehuse.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Pleje og omsorg udgør 88% af de samlede udgifter på ældreområdet. Det svarede til 32 mia. i 2011.

De foreløbige erfaringer med KMD Online Omsorg bekræfter, at løsningen udover at flytte ressourcer fra transport til mere velfærd kan spare en stor del af genindlæggelserne på kronikerområdet, fx KOL. Eksempel fra Slagelse Kommune:

”Jeg har lavet en samlet oversigt over de handlinger, som er iværksat ude hos borgerne, fordi jeg kunne gå på KMD Online Omsorg med det samme. Umiddelbart tyder det på, at der har været 11 sparede genindlæggelser på 3 måneder,” fortæller specialsygeplejerske Hanne Rode.