Formål

Formålet med carePlan™ er at forbedre og lette hverdagen for både borgere og plejepersonale i ældre- og handicapplejen.

Målgruppe

Borgere og personale i ældre- og handicapplejen.

Betydning for borger

Brugen af carePlan™ medfører at borgeren bliver mere selvhjulpen i hverdagen, samt får et opdateret og godt overblik over sin hverdag. Endvidere bliver det nemmere for borgeren at holde tæt kontakt med pårørende via carePlan™.

Betydning for medarbejdere

carePlan™ hjælper plejepersonalet med de tidskrævende administrative “små-opgaver”. Herved får plejepersonalet mere tid til menneskelig omsorg.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Borgerens øget selvhjulpenhed i hverdagen vil have en positiv økonomisk effekt for en kommune. Endvidere bidrages der positivt til denne effekt med bedre personale-uafhængige kommunikationskanaler for borgere og pårørende. Det vil sige, at der langt nemmere kan kommunikeres uden assistance fra personale. Den konkrete besparelse afhænger af de specifikke arbejdsgange på et plejecenter.