Workshop H: Støtte eller kompensation for kognitive eller kommunikative funktionsnedsættelser