Virtuel genoptræning

Formål

At udvikle et virtuelt træningsværktøj, som terapeuter kan benytte i træningsøjemed. Systemet skulle kunne give borgeren feedback på de udførte øvelser, samtidig med at det sender resultater til terapeuterne.

Målgruppe

Alle borgere i trænings- /genoptræningsforløb

 

Betydning for borger

Intensiveret træning, øget motivation, øget egenomsorg. Virtuel kontakt med terapeuterne. Øget sikkerhed omkring udført træning, hurtigere opnåelse af ønsket funktionsniveau.

Betydning for medarbejdere

Sikkerhed for at borgerne træner, og at de træner korrekt. Mulighed for online at kunne ændre træningsplaner. Borgere som hurtigere opnår ønsket funktionsniveau. Mindre tidsforbrug på de ”lette” opgaver, og dermed mere tid til de ”komplekse” opgaver.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Forventet stor besparelse: Øget behandling i eget hjem via it. Borgere hurtigere hjem fra rehabiliteringscentre, da der kan trænes via Virtuel Genoptræning i eget hjem. Færre hjemme- /indebesøg, samt hurtigere opnået funktionsniveau qua intensiveret træning. Der spares ligeledes på transport.

Welfare Denmark arbejder p.t. på et banebrydende projekt, hvor der via et tæt samarbejde mellem sygehus (region) og kommune opnås et flydende patientforløb. Dette gør, at patienter i et genoptræningsforløb glider over i det kommunale system, med den genoptrænings- -/vedligeholdelsesplan, sygehuset har lavet. Kommuner med Virtuel Genoptræningssystemet, kan derved fortsætte sygehusets træningsplan, indtil den kommunale terapeut tager over (minimere perioden uden træning for borgeren = ingen ventetid på træning og vedligeholdende træning).