Stoleløfteren

Formål

At lette forflytning til og fra spisebord, endvidere hjælp til oprejsning samt vejning

Målgruppe

Plejecenter, daghjem, institution og hospital.

Betydning for borger:

Hjælper og skåner borger for en masse ”masen og skubben”

Betydning for medarbejdere

Skåner plejepersonalets ryg og led

Forventet økonomisk effekt for kommune/region:

Spare sygedage og udskift af gulv og møbler