Formål

At sende en alarm til personalet før den sengeliggende står på gulvet, med risiko for fald etc.

Målgruppe

Demente borgere etc.

Betydning for borger

Tryghed og minimering af fysiske skader.

Betydning for medarbejdere

Tryghed