Formål

 • At forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderen.
 • Spare tid. Fra 2 til 1 medarbejder.
 • At gøre forflytningen mere skånsom for borgeren.
 • Evt. udskyde behovet for en lift.

Målgruppe

Ansatte i plejesektoren samt, handicappede og ældre borgere der har behov for hjælp til ind og udstigning af seng. 

Betydning for borger

En mere skånsom hjælp til ind og udstigning af seng.

Betydning for medarbejdere

Et bedre fysisk arbejdsmiljø.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Besparelse i tidsforbrug. Mulighed for at gå fra 2 til en medarbejder. Et bedre fysisk arbejdsmiljø der kan medføre færre sygedage og arbejdsskader.

RotoCare® Plejeseng med manuel drejefunktion. 

 • Verdenspatenteret plejeseng med indbygget rotormekanisme i liggefladen. 
 • Rotormekanismen er manuel. 
 • Mennesker der har svært ved at komme ind og ud af sengen, kan ud blive drejet rundt til en naturlig udstigning af sengen. 
 • Ind/udstigning er mulig i begge sider af senge. 
 • Liggefladen er 4-delt og giver optimal støtte. 
 • Sengen fungerer derudover som en alm. plejeseng.
 • Den sengeliggende opnår en naturlig vinkelret ind- og udstigning af sengen. 
 • Overgangen fra eksempelvis kørestol eller lift foregår uden problemer og kan som oftest klares af én hjælper. 
 • Enkel og overskuelig fjernbetjening