Formål

At vise en intelligent plejeseng og muligheden for at udnytte sengens funktioner og udstyr i et Telemedicinprojekt

Målgruppe

Hjemmeplejen, plejehjem og i hospitalssektoren

Betydning for borger

Det er muligt at overvåge borgeren, når borgeren ligger i eget hjem. Et eks. er den indbyggede personvægt, der ved et tryk på en knap gør det muligt at følge borgerens vægt.

Betydning for medarbejdere

Der spares mange besøg og tunge løft. Dermed letter det arbejdet for de medarbejdere der ellers skulle besøge borgeren for at indsamle data og i øvrigt hjælpe borgeren.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Fra kr. 500,- til flere tusind kr. pr. borger/døgn