On & Off StockEZEon

Formål

At give brugeren større livskvalitet og værdighed gennem selvstændighed, - samt hjælperne et bedre arbejdsmiljø.

Sammenlagt giver det kommunerne en stor benefit og nogle betydelige økonomisk besparelser.

Målgruppe

Brugere af kompressionsstrømper, samt hjælpere/ medarbejdere.

Betydning for borger

Produktet bidrager i særlig grad for brugere med mindre, eller ingen funktionsnedsættelser, til større livskvalitet, igennem uafhængighed/fleksibilitet i hverdagen.

Ligesom brugerne, som behøver helt eller delvist hjælp, også vil opleve en større etisk værdighed, og ikke mindst, en kontrolleret blid på/ -og aftagning af kompressionsstrømper.

Betydning for medarbejdere

On & Off Stocking elektro, vil i væsentlig omfang aflaste hjælperne i de dårlige og nedslidende arbejdssituationer, fordi på/ -og aftagning foregår ved elektronisk hjælp.

 

Forventet økonomisk effekt for kommune/region:

Produktet vil skabe en meget stor samfundsmæssig resurse/ økonomisk besparelse af hjemmebesøg, ved at en stor gruppe af disse brugere bliver helt/ eller delvist selvhjulpne.

Hjælperne vil opleve et langt bedre arbejdsmiljø, mindre sygefravær og nedslidning.

Ved besparelse af hjemmebesøg, er On & Off Stocking elektro tjent hjem på 15 dage.

On & Off Stocking manuel

Produktet henvender sig primært til selvhjulpne brugere med mindre eller uden væsentlige funktionsnedsættelser.

Logisk og simpelt at anvende. Det kan pakkes sammen i medfølgende taske og medbringes over alt.

Det vejer kun 1.100 gram, har en god ergonomi der letter anvendelsen, og tager højde for eventuelle flekteringer i fod, hofte osv.

On & Off manuel anvendes til både på/-og aftagning.

Off Stocking elektro

Hjælpemidlet anvendes til elektronisk aftagning af strømpen, bl.a. af brugere med væsentlige funktionsnedsættelse, herunder bl.a. én hånds funktion, men også som hjælpemiddel for deres hjælpere. 

On & Off Stocking elektro: ( manuel og Off elektro )

vil som samlet produkt, dels kunne hjælpe brugere med væsentlige funktionsnedsættelser, samt også i meget høj grad hjælperne, i de forskellige arbejdsmiljøer, alt fra private hjem, hospitaler, ældrecentre, institutioner osv.