NUDrive Evo

Mekanisk hjælp til at køre kørestol, skåner skuldre, hænder og håndled. Passer til næsten alle kørestole.

Formål

Uafhængighed og reducere begrænsninger. Drivarme (NuDrive) gør, at man skåner skuldre og håndled, man er mere mobil, bruger færre kræfter, kan forcere ujævnt terræn og stigninger og komme rundt på egen hånd. Indbyggede bremser, så man altid kan bremse hurtigt og sikkert. Samtidig får man brugt kroppen, for at holde sig ved lige og forhindre evt. følgesygdomme af inaktivitet.

Målgruppe

Geriatri, gigt, sclerose, para/tetraplegi, hemiplegi, skulder- og/eller håndledsproblematikker, svag muskelstyrke

Betydning for borger

Uafhængighed. Kan komme rundt i kørestol på egen hånd, øge distance, bruge kroppen, bedre siddestilling og øget ventilation af lunger. Komme over evt. ujævnt terræn/stigninger man før ikke kunne.

Betydning for medarbejdere

Borgers egen uafhængighed. Medarbejder behøver ikke at skulle ”hente/køre” borger i kørestolen. Dermed også at skåne medarbejder ift. arbejdsstilling/miljø, ift. at skubbe kørestol.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Besparelse af personale ift., man behøver ikke at ”hente” borger. Fysisk vedligehold af kredsløb og krop og skåne skulder/håndled, giver færre følgesygdomme ift. inaktivitet, hvilket samlet på sigt giver færre indlæggelser