HS 130 K med AquaClean 8000 plus

Formål

At gøre borger hel eller delvis selvhjulpen, samt at forbedre arbejdsmiljøet hos plejepersonalet.

Målgruppe

Personer med fysisk, psykisk eller kognitive handicaps.

Betydning for borger

Øge værdigheden hos borgere.

Gøre borger selvhjulpen

Betydning for medarbejdere

Mindsker dårlige arbejdsstillinger. Frigiver tid.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Kan gøre borger selvhjulpen.

Kan reducere hjælp ved toiletbesøg fra 2 til en person.