GEWA Control Omni

Formål

At gøre den enkelte borger mere selvhjulpen.

Målgruppe

Borgere der har svært ved at betjene dagligdags ting, såsom TV, telefon, gardiner, døre osv.

Betydning for borger

Mere selvhjulpen, mere selvværd og selvstændighed. Kan selvstædigt komme i kontakt med familie, venner mv. via indbygget mobiltlf.

Betydning for medarbejdere

Gladere borgere, tidsbesparelse, bedre udnyttelse af ressourcer.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Besparelse af hjælpertimer, bedre udnyttelse af personale. Større velvære hos den enkelte borger, mulighed for at blive i eget hjem længere tid.