Formål

At give borgeren større selvstændighed, medarbejderen et bedre arbejdsmiljø og kommunerne en betydelig økonomisk besparelse.

Målgruppe

Mennesker med nedsat funktion i arme og hænder, der er afhængige af, at blive madet af andre.

Betydning for borger

Brugerne af spisehjælpemidlet Bestic oplever større selvstændighed, selvtillid og en samlet bedre livskvalitet, når de kan spise selv. De føler mere værdighed og selvværd i hverdagen.

Betydning for medarbejdere

Medarbejderne får mere tid, som de kan bruge på at løse andre opgaver eller hjælpe andre, som ellers måtte vente. I følge personalet selv giver den et rigtig godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og er et lyspunkt i en tid med nedskæringer.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

I følge Socialstyrelsens evaluering af spiserobotter kan kommunen spare 16 min, 44 sek. pr måltid pr. borger. Bestic har dermed tjent sig selv ind på under et år.