Et eksempel på den type situation er intuberede patienter (en slange i halsen, der forhindrer tale): når de skal smertevurderes, ryster eller nikker de med hovedet som svar på, om de har smerter.

Nu vil udviklingssygeplejerske Lone Dragnes Brix sætte patienterne i stand til at kommunikere med omverden, ved at patienten fortæller præcist om sine smerter blot ved at bevæge hånden på en skærm.

Lone Dragnes Brix er udviklingssygeplejerske på hospitalsenheden Horsens, anæstesiologiske afdeling.

Dommerne har udvalgt denne idé til innovationsudstillingen, fordi  

der er behov for løsninger, som fokuserer på at uddybe kontakten mellem patient og sundhedsfaglige medarbejdere, og som skaber bedre og mere præcis feedback. Ved at anvende ny teknologi skaber denne løsning mere selvstændighed for patienten, bedre medicinering og derved et bedre patientforløb.  

Kontakt

Lone Dragnes Brix, Udviklingssygeplejerske, Hospitalsenheden Horsens, Tlf. 78 42 53 80 (lokal 25 380)
Jesper Grode, Assistant Professor, Ph.D., ICT Engineering Programme, VIA University College,
Martin Møhl, Lecturer, B.Sc/EBA Mechanical Engineering, VIA University College.