RoboTrainer Light

CareWare dommerteamet valgte RoboTrainer Light og Jesper Heltzen som den sikre vinder af CareWare Innovationsprisen 2013.

Læs mere om det utraditionelle samarbejde, der er grundlaget for robottens tilblivelse, i artiklen her: RoboTrainer Light - Artikel af Sussi Bianco

Mange borgere med funktionsnedsættelse har oplevet manglende effekt af behandling, som måske kun er få gange ugentligt.

Robotten RoboTrainer Light giver flere borgere med få kræfter mulighed for at træne i eget hjem. RoboTrainer Light kan bl.a. give digitalt feedback til behandleren, som på den måde kan tilpasse træningen og følge borgerens fremskridt.

RoboTrainer Light er en træningsrobot baseret på snoretræk med kun en frihedsgrad. Robotten er i stand til at simulere vægtløshed og forskellige grader af modstand til personer med nedsat funktionsevne, men kan også bruges til forebyggende træning og styrketræning. Test har vist positive resultater i forhold til genoptræning af perifer lammelse.

Dommerteamet har udvalgt denne idé til Innovationsområdet fordi

den giver borgeren mulighed for målrettet og selvstyret træning i hjemmet, - og derved kan øge træningsfrekvens og træningsintensitet og derved den samlede effekt af træningen. Dommerne ser mange gode muligheder for at videreudvikle produktet, og for at få større effekt for færre penge.

Kontakt

 

Jesper Heltzen (jheltzen@gmail.com)

RoboTrainer Projektet
Phone: +45 51 80 40 04