AidEye er en app der skal skabe live videoforbindelse mellem borgerens smartphone og alarmcentralen i forbindelse med 112 opkald, så personen, der ringer op, kan vise hvad der sker med kameraet i deres telefon.

Tiden, fra der ringes op til alarmcentralen og indtil hjælpen ankommer, er ringe udnyttet i dag, og hvis alarmcentralen kan se hvad der sker i disse absolut kritiske minutter vil det både kunne spare offentlige kroner, øge den offentlige sikker, redde liv og forbedre akutindsatsens kvalitet.

Eksempel: Du er vidne til et alvorligt trafikuheld, og ringer 112 via din smartphone. De spørger ind til detaljer om, hvor du er, hvad er der sket, hvor mange tilskadekomne, hvor meget er de kommet til skade, hvad er deres tilstand etc. I stedet for at bruge tid på spørgsmål og forklaring, starter alarmcentralen videokameraet på din telefon, og du kan med det samme, og langt mere effektivt informere om uheldets omfang, samtidig med at de kan give dig de fornødne førstehjælpsinstruktioner.

Dommerteamet har udvalgt AidEye til udstillingen, fordi

ideen rummer muligheden for at forbedre udrykningsindsatsen. Ideen har gode udviklingspotentialer, og dommerpanelet vurderer der findes et marked både i Danmark og internationalt.