Televagt/CT Link

Formål

Et sikkert og stressfrit miljø, der giver tryghed for både beboere, personale og pårørende.

Målgruppe

Beboere, personale og pårørende

Betydning for borger

Tryghed og frihed – samt mulighed for hurtig hjælp af personale.

Betydning for medarbejdere

Et godt og trygt arbejdsmiljø med mindre stress og mere overskud til pleje og omsorg for beboerne.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

TeleVagt/CT-Link er en fleksibel løsning, der udnytter personalets ressourcer bedre. Systemet muliggør en forskelligartet beboersammensætning, så fx beboere med demenssygdomme ikke giver behov for større bemanding.

TeleVagt/CT-Link er et trådløst kommunikations- og personsikringssystem til håndtering af kald og alarmer i plejen.

Mulighederne for at tilpasse systemet til forskellige behov og ønsker er uanede. Der er fx ingen begrænsninger på, hvor mange brugere, der kan kobles på systemet. Der kan laves individuelle udkalds- og vagtplaner, og systemet skifter automatisk mellem dag, aften, nat og weekend.

Der kan oprettes kontaktpersoner, så en borgers kald altid går til en bestemt plejer, når denne er på arbejde. Alarmer kan sendes ud til enkelte telefoner efter en bestemt rækkefølge eller som gruppekald – til flere telefoner på en gang.

Et plejecenter kan inddeles i forskellige zoner – fx bolig, fællesrum, terapien etc. I nogle af systemets trådløse alarmsendere er der indbygget positionering. Så når alarmsenderen aktiveres, modtager plejepersonalet en alarm med information om, hvem der har kaldt, hvorfra der er kaldt og hvilken type alarm, der er tale om. Hertil kommer en eventuel forholdsordre.