i-Home

Formål

At hjælpe ældre og handicappede og andre, som har besvær med at bevæge sig eller behøver hjælp, når de daglige aktiviteter skal udføres.

Målgruppe

Ældre og fysisk handicappede borgere.

Betydning for borger

Borgeren får mulighed for at medvirke mere aktivt i dagligdagen, samtidigt med at behovet for, at andre skal være til stede, når noget skal gøres, reduceres. Borgerne bliver således mere selvhjulpne og får større medindflydelse på eget liv.

Betydning for medarbejdere

Hjælper med til at reducere unødvendigt tidsforbrug for plejepersonalet, som derfor oplever et mere målrettet og tilfredsstillende arbejde, idet de nu i større grad kan koncentrere sig om de egentlige omsorgs- og helse-relaterede opgaver.

Forventet økonomisk effekt for kommune/region

Mellem ½ og ¾ mandetime sparet per borger per dag. Mere tilfredse borgere forventes at medføre forøget livskvalitet og heraf følgende formindskelse af utilfredshed, sygdom, genindlæggelser, etc.

i-Home er et stemmestyrings- og Automatiseringssystem til brug i boliger for ældre og handicappede og andre, som har besvær med at bevæge sig eller behøver hjælp, når de daglige aktiviteter skal udføres.

I disse boliger får borgeren mulighed for at medvirke mere aktivt i dagligdagen, samtidigt med at behovet for, at andre skal være til stede, når noget skal gøres, reduceres.

Borgerne bliver således mere selvhjulpne og får større medindflydelse på eget liv – noget som øger deres livskvalitet og tillader dem at blive længere i eget hjem. Samtidigt reduceres nødvendigheden for, at der altid skal være plejepersonale til stede, når mange af dagens små aktiviteter skal udføres.

Dette reducerer eller eliminerer ventetider for borgeren, og hjælper med til at reducere unødvendigt tidsforbrug for plejepersonalet, som derfor oplever et mere målrettet og tilfredsstillende arbejde, idet de nu i større grad kan koncentrere sig om de egentlige omsorgs- og helse-relaterede opgaver.

Et andet resultat er, at kommunerne kan ende med at se ikke uvæsentlige reduktioner i mandetidsbehovet.